Pamjetna, održiva i odgovorna rješenja za napredak Crne Gore i okruženja

Saznajte kako Adria MS pomaže regionalnim i lokalnim jedinicama uprave, organizacijama i kompanijama da razviju i primjene bolje strategije, planove i projekte

Naša priča

Adria MS pomaže regionalnim i lokalnim vlastima i organizacijama u Crnoj Gori i okruženju da bolje i uspješnije realizuju svoje ideje i projekte. Cilj nam je da, stvaranjem uslova i mogućnosti za dijeljenje rješenja, osiguramo da ulaganja, inovacije i napori u pogledu implementacije projekata, vode ka integrisanom i održivom uticaju na ljude i region.

Mi znamo da bolje performanse dovode do boljih rezultata. Danas je fokus EU na tome da omogući regionima da ostvare svoj puni potencijal - pomažući im da iskoriste svoje urođene snage i iskoriste mogućnosti koje nude prilike za ekonomski, društveni i ekološki napredak.

Da bi se postigao ovaj cilj, Adria MS nudi mogućnosti regionalnim i lokalnim javnim upravama, organizacijama i kompanijama u Crnoj Gori i okruženju za razmjenu ideja i iskustava u praksi, čime se poboljšavaju strategije za realizaciju njihovih projekata. Ovo se pozitivno odražava na sve građane i njihove zajednice.

Od našeg osnivanja, pomogli smo desetinama klijenata iz različitih sektora i industrija i omogućili im da pomoću onoga što je samo njima svojstveno, ostvare ekonomski, socijalni i ekološki napredak. 

Zemlje

Crna Gora
Kandidat za EU
Srbija
Kandidat za EU
Bosna i Hercegovina
Potencijalni kandidat za EU
Hrvatska
Članica EU
Albanija
Kandidat za EU
Italija
Članica EU

Sa kim sarađujemo?

Adria MS gradi podršku za tri vrste organizacija:

  • Javne uprave - lokalne, regionalne i nacionalne;
  • Upravne organe / posrednička tijela - zadužena za EU Interreg i povezane nacionalne i regionalne razvojne programe;
  • Tržišno orjentisane kompanije.

 

Naši tematske oblasti

Projekti Interreg za period 2014-2020. podliježu logici intervencije koja je dio sveobuhvatnog razvojnog i investicionog okvira koji obuhvata sve ESI fondove - Evropski strukturni i investicioni fondovi (među kojima je i ERDF - Evropski fond za regionalni razvoj). Ovi tematski ciljevi i investicioni prioriteti su ključni okviri aktivnosti koje Adria MS prati u svojim poduhvatima.

Saznajte više o nama

Ukoliko želite da saznate više o našoj organizaciji, ciljevima koje težimo da ostvarimo i metodologijama koje primijenjujemo, obratite nam se putem e-mejla.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.