Obezbijedite svom projektu neophodnu stručnost

Naš tim stručnjaka će Vam biti na raspolaganju od definisanja koncepta, pa sve do uspješnog završetka realizacije Vašeg projekta.

Naši stručnjaci Vam pomažu da osmislite, analizirate, razvijete, finansirate i implementirate svoje najbolje projektne ideje. Povezujemo Vas sa našom mrežom relevantnih stručnjaka, podstičući Vaš razvoj. Identifikujemo tehnologije i zainteresovane strane, pomažemo u izgradnji konzorcijuma, podržavamo transfer tehnologija i komunikacione strategije i prenosimo rezultate ciljanim zajednicama.

Istraživanja tržišta Crne Gore i regije

Izlazimo u susret specijalizovanim potrebama i zahtjevima komercijalnih naručilaca istraživanjem tržišta Crne Gore u više domenskih oblasti, uključujući i analizu ključnih planiranih budućih projekata iz oblasti, izvore finansiranja i moguću konkurenciju.

Usluge administrativne i logističke podrške u Crnoj Gori

Kompanijama iz regije i EU možemo staviti na raspolaganje svoje stručno osoblje za potrebe realizacije predistraživanja, administrativnog zastupanja i stručne logistike, na teritoriji Crne Gore, u kontekstu tekućih i planiranih komercijalnih projekata.

Potencijalne oblasti 
za pružanje podrške

Indikativni strategijski dokument za Crnu Goru (2014-2020)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)

Od 18.08.2014.godine

Prijavite se za vijesti i novosti

Prijavite se kako bismo Vas obaveštavali o vijestima i novostima.